Minust

Minu missioon coachina:

 • Soovin inspireerida oma kliente  avanema, saama kontakti  iseenda ”parima MINAGA” ning  leidma kooskõla selle MINA unikaalsete võimaluste ja  väärtustega
 • Soovin olla  klientidele julgustavaks toeks , otsides koos vastust  küsimusetele ”Mida ma tegelikult tahan?” või „Kuhu tegelikult soovin oma elus jõuda?“
 • Soovin olla usaldusväärne ja tähelepanelik  kuulaja klientide parema teadlikkuse ja  taipamise saavutamise nimel

Minu lugu

Olen ema, vanaema, ettevõtja, loomult uudishimulik ja uuendusmeelne. Tahan ikka ja jälle kogeda või käivitada midagi uut. Soovin alati olla teel ja oodata seda, mis veel elus ees ootamas. See omadus on kindlasti saanud kaalukeeleks paljude oluliste otsuste tegemisel minu senises elus.

Kasvamine ja kujunemine.
Enamus inimesi saab oma baasväärtused ja -uskumused kaasa lapsepõlvest. Nii on ka minu kujunemist mõjutanud varajane lapsepõlv ja noorusaeg, mis möödus nõukogude aja suletud tingimustes. See tähendas enamasti maailma vaatamist läbi suletud uksega väikesest puurist, mille ust kunagi lahti ei tehtud. Nende piiravate uskumuste mõju on saatnud mind kogu minu teadliku elu.  Siiski on mul õnnestunud elada väga huvitaval ja põneval ajal, mis on loonud sootuks uusi võimalusi enese arenguks ja kasvamiseks. Minu teadliku elu jooksul on tundmatuseni muutunud kogu mind ümbritseva maailma väärtused, hoiakud ja võimalused. Samas olen ka ise küpsemaks saanud ning oma uskumustele, väärtustele ning käitumismustritele andnud uue värske hingamise.

Minu senise töise elu  etapid on mind muutnud ja kujundanud ning väga jõuliste pintslitõmmetega minu maailmapilti ümber maalinud. Sellel on olnud  hindamatult  suur  väärtus.
Oma töise elu alguses, töötades vahetuse meistrina, sain väga kordumatu kogemuse sellest, kuidas uppuja päästmine on ikka ainult tema enda asi. Kahjuks tarkusi, mida vajasin töös lihtsate tööinimestega plaanimajanduse tingimustes, ei olnud minu elutarkuste kohvrikeses sellel ajal veel mitte ühtegi, kuigi omasin tehnilise kõrghariduse diplomit. Neid tarkusi tuli mul hakata päev – päevalt läbi valusate õppetundide omandama, mis panid proovile nii minu eetilised väärtused, suhtlemisoskused kui ka emotsioonid. Samas kujunes sellest üsnagi lühikesest perioodist, vaid mõned aastad, üks väärtuslikumaid õppetunde minu töises elus.
Töötades tegevjuhina omandasin  tõeliselt häid kogemisi inimsuhete, meeskonna loomise ja enese kehtestamise vallas. Olin meeskonnast välja kasvanud juht ja seetõttu sain taas palju võimalusi vaid oma kogemustest ja vigadest õppida.  Alustades tööd avalike ürituste, täpsemalt konverentside ja messide korraldamisega, avanes hoopis teistsugune maailm klientide erinevate arvamuste ja soovide lõputust kirevusest, millest tuli alati hoolida ja ikka parimal moel hakkama saada.
Turundusmaailmaga silmitsi seistes selgus kui oluline on tundma õppida oma sihtgrupi inimesi, eeskätt nende maailmapilti ja ootusi, mis on pidevas muutuste keerises.
Firma omanike ringis olles olen saanud õppetunde sellest, kuidas erinevad väärtushinnangud ja uskumused võivad olla aluseks väga sügava lõhe tekkimisele inimsuhetes, mis kahjuks võib pärssida firma arengut tervikuna.

Õnneks on saatus mulle eluteele kaasa pakkinud lootusrikka meele ja püsivuse. Ma võtan oma elu kui põnevat teekonda, mis pakub mulle võimalusi areneda, olla muutumises ja saada paremaks. Sellel põneval teekonnal on kahtlemata kõige rohkem särtsu pakkunud ja paremateks õpetajateks olnud minu armsad lapsed- poeg ja tütar. Olen neid kasvatades ise väga palju arenenud, muutunud ja mitmeid kordi targemaks saanud. Alles emaks saades leidsin kontakti oma isiksuse tõelise naiseliku olemusega, mis pani aluse minu sootuks uuele maailmamudelile. Ma sain päriselt selgeks, kuidas tingimusteta armastada, mõista ja andestada. Nüüdseks olen juba viie särasilmse väga aktiivse lapselapse vanaema. Nendega koos veedetud aeg on kahtlemata parim osa minu elust, mis alati rikastab ja õpetab hindama elu baasväärtusi.

Millesse ma usun:

 • Usun headusesse, hea mõtte ja -sõna jõusse.
 • Usun inimese sisemise jõu väesse, millega on  võimalik täita oma unistusi ja muuta  elu.
 • Usun, et meie maailma kogemine on meie sisemaailma peegeldus.
 • Usun inimeste loovusesse,  leidlikkusse ja heasse sünergiasse, mis tekib siis kui tegutsevad koos avatud meelega targad inimesed.
 • Usun, et iga raske katsumus meie eluteel on lihtsalt üks õppetundidest, mille peame omandama selleks, et edasi minna targemana, tugevamana ja paremana.
 • Usun, et elus haiget saades on meelerahu taastamiseks parim viis andestada teistele ja iseendale.
 • Usun ausate, tugevate ja tervete pereväärtuste võimalikkusesse, mis loovad kindla aluse laste maailmapildi kujunemisele ja tasakaalu saavutamisele.
 • Usun, et me otsime armastust kogu elu aga selle leidmiseks on vaja märgata ja selle nimel vaeva näha. Armastus on kõige positiivsem jõud maailmas.

Faktid minu kohta

 • Alates veebruarist 2022 olen ACC tasemel sertifitseeritud coach
 • Olen teinud üle 100 coaching’u tunni  väga erinevate klientidega
 • Olen läbinud NLP profikoolituse ja oman NLP master-practitioner’i  taset
 • Olen õppinud TTÜ-s ja saanud tehnoloogia inseneri kõrghariduse diplomi
 • Minu esimene töökoht – vahetuse meister “Kalevi” kommivabrikus
 • Olen tänaseks tegutsenud ettevõtluses üle  25 aasta
 • Olen tegutsenud projektijuhi, tegevjuhi ja turundusjuhi rollis
 • 23 aastat tagasi asutasin oma esimese ettevõtte, mis tegutseb praegugi
 • Olen olnud mitmete messi- ja konverentsi projektide looja ja edasi arendaja
 • Ettevõtlusest saadud tarkus – iga protsessi peamiseks käivitavaks  jõuks on õiged inimesed.
 • Olen ema 2 lapsele ja  vanaema 5 lapselapsele
 • Olen oma loomult uudishimulik ja uuendusmeelne, soovin alati muutuda ja areneda
 • Usun headusesse ja inimese tegeliku mina väesse, mis aitab täita unistusi ja muuta elu

Mind arendanud koolitused

 • “GAME CHANGER” – Coaching Business Catalyst 2023
 • Artifical Intelligence for Students -LinkedIn Learning
 • ICF Credidntals and Standards – Associate Certified Coach (ACC)
 • Certificate of CBT Practitioner, The Academy of Modern Applied Psychology
 • The Science of Success: What Researchers Know that You Sould Know -University of Michigan, Paula J. Caprioni
 • WBECS 2020 Pre-Summit (ICF koolitus)
 • WBECS 2021 Pre-Summit (ICF koolitus)
 • 5 Ways to Accelerate Your Coaching Impact Masterclass David B. Peterson (ICF koolitus)
 • The Practitioner Diploma in Executive Coaching ( ACS TH), AoEC London
 • NLP Master Practitioner Diploma , 3 aastane programm,  Meta-Profit OÜ