Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

See on coach’i poolt juhitud protsess  erinevate meeskondade arengu toetamiseks, samuti  nendele seatud eesmärkide saavutamiseks, koostöö paremaks toimiseks ja heade ideede ellu viimiseks.

Mis meeskonna coachingu käigus toimub?

  • Meeskonna hetke reaalsuse ja rollide kaardistamine
  • Konkreetse eesmärgi sõnastamine, milleni soovitakse coachingu protsessi tulemusena välja jõuda
  • Iga meeskonna liikme coachingu põhimõtetega liitumise  valmiduse testimine
  • Põhifookuse leidmine – meeskonna jaoks  tähtsad teemad, võimalikud arengumudelid ja koostöö vormid
  • Kõigi meeskonna liikmete parimate mõtete  ja potentsiaali kaasamine
  • Inimeste üksteise lähem  tundma õppimine  läbi  avatud suhtlemise ja mõtete sünergia
  • Meeskonna ühise mõtteruumi tekkimine, mis on seotud klientide, koostööparnerite ja ümritseva  keskkonnaga laiemalt
  • Edaspidise tulemusliku ja sisepingeteta toimimise aluskokkulepete ühine loomine

Kas tundub huvitav ja vajalik? Küsi julgelt lisa!

    Meeskonna coaching